Lezingen en workshops

Over de volgende onderwerpen geef ik lezingen in relatie tot mijn beeldende werk:

1) Christelijke thematiek in mijn oeuvre, een overzicht van dertig jaar beeldend kunstenaarschap. In deze lezing worden ook de verschillen aangegeven tussen hedendaagse beeldende kunsten enerzijds, en andere vormen van kunst zoals kerkelijke kunst, christelijk thematische kunst en genrekunst anderzijds. Een powerpoint ondersteunde lezing.

2) Drie tekeningen van Rembrandt, uitkomsten van een beeldend onderzoek naar het genie van Rembrandt als tekenaar. Een powerpoint ondersteunde lezing.

3) Overzicht van mijn video- en performance kunst van 1967 tot heden, met toelichting.: kunst, christelijke kunst, vrij of realistisch tekenen en schilderen.

4) Een mystieke avond over God.

Contact